ለአራዳ አትክልት ተራ የገበያ ማዕከል አክሲዮን ማህበር ባለአክሲዮኖች በሙሉ፤

Overview

 • Category : Announcement
 • Posted Date : 11/19/2022
 • Source : Reporter
 • Closing Date : 12/17/2022

Description

የስብሰባ ጥሪ ማስታወቂያ

ለአራዳ አትክልት ተራ የገበያ ማዕከል አክሲዮን ማህበር ባለአክሲዮኖች በሙሉ

የማህበሩ ባለአክሲዮኖች ዓመታዊ መደበኛ እና አስቸኳይ ጠቅላላ ስብሳባ ቅዳሜ ታህሳስ 8 ቀን 2015 ዓ.ም ከጠዋቱ 2፡30 ሰዓት ጀምሮ በማህበሩ ህንጻ ውስጥ ስለሚካሄድ የማህበሩ ባለአክሲዮኖች በተጠቀሰው ቦታቀንና ሰዓት እንድትገኙ የማህበሩ የዳይሬክተሮች ቦርድ የስብሰባ ጥሪ ያቀርባል፡፡ በአዲሱ የንግድ ህግ አዋጅ ቁጥር 1243/2013 አንቀጽ 370 እና 371 ድንጋጌዎች መሠረት፤-

 1. የማህበሩ ስም፡- አራዳ አትክልት ተራ የገበያ ማዕከል አክሲዮን ማህበር
 2. የማህበሩ ዓይነት፡- አክሲዮን ማህበር

iii. የማህበሩ ዋና ገንዘብ፡- ጠቅላላ ብር 85,245,000.00 (ሰማንያ አምስት ሚሊየን ሁለት መቶ አርባ አምስት ሺህ ብር ብቻ)

 1. ዋና መስሪያ ቤቱ የሚገኝበት ቦታ፡- አ/አበባ ከተማ፤ አራዳ ክ/ከተማ፤ ወረዳ 01፤ የቤት ቁጥር_አዲስ_፤

                                 አትክልት ተራ የገበያ ማዕከል ህንጻ 4ኛ ፎቅ፤ቢሮ ቁጥር G4-24 ነው፤

 • የመደበኛ ጠቅላላ ስብሰባ አጀንዳዎች
 • የዕለቱን የስብሰባ አጀንዳዎች ማፅደቅ፤
 1. የ2014 ዓ.ም የበጀት ዓመት የዳይሬክተሮች ቦርድ የስራ ክንውን ሪፖርት ማድመጥ እና ተወያይቶ ማፅደቅ፤
 2. የማህበሩን የውጭ ባለፈቃድ ኦዲተር ዓመታዊ የኦዲት ሪፖርት ማድመጥ እና ተወያይቶ ማፅደቅ፤
 3. በማህበሩ የዳይሬክተሮች ቦርድ በኩል በምትክ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት ተሹመው ስራ ላይ የሚገኙ

     ባለአክሲዮንን ሹመት እውቅና ማሰጠት፤ እና

 1. የአክሲዮን ማህበሩ የተፈቀደ ካፒታል ማሳደግ፤

  5 አክሲዮን ማህበሩ ለሽያጭ ያመነጫቸውና ያልተሸጡ ቀሪ አክሲዮኖችን በድጋሚ ለሽያጭ ማቅረብ፤

 1. የማህበሩን ቋሚ ንብረት በሚመለከት ተወያይቶ መወሰን ናቸው፡፡
 • የአስቸኳይ ጠቅላላ ስብሰባ አጀንዳዎች
 • የዕለቱን የስብሰባአ ጀንዳዎች ማፅደቅ፤
 1. ማህበሩ ያመነጫቸውን አክሲዮኖች ገዝተው የገቡ አዲስ ገቢ ባለአክሲዮኖችን መቀበል፤ እና
 2. ማህበሩ ባመነጫቸው አክሲዮኖች ሽያጭ መነሻ የማህበሩን ነባር ባለአክሲዮኖች የተከፈለ ካፒታል እና

የተከፈሉ አክሲዮኖች ብዛት ማሳደግ፤ ናቸው፤

ማሳሰቢያ፡-

በማህበሩ ባለአክሲዮኖች መደበኛ እና አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ ላይ የሚሳተፉ  ባለአክሲዮኖች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው የታደሰ የቀበሌ መታወቂያ ወይም አቻ መታወቂያ እና ስብሳባ ላይ ለመሳተፍ’ ድምጽ ለመስጠት እና ውሳኔ ለማሳለፍ የሚያስችል ህጋዊ የውክልና ስልጣን ማረጋገጫ ሰነድ እና የእነዚህኑ ሰነዶች ዋና እና የእንዳንዳቸውን ሰነዶች ሁለት የተገናዘበ ኮፒ ይዛችሁ እንድትገኙ እናስታውቃለን፡፡ ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን ህጋዊ የሰነድ ማስረጃዎች አሟልቶ ያልተገኘ ግለሰብ በዕለቱ በሚካሄደው የማህበሩ ባለአክሲዮኖች ጠቅላላ መደበኛ እና አስቸኳይ ስብሳባ ላይ መሳተፍ የማይችል መሆኑን በጥብቅ እናሳውቃለን፡፡

የአራዳ አትክልት ተራ የገበያ ማዕከል አክሲዮን ማህበር የዳይሬክተሮች ቦርድ