ለዓባይ ኢንሹራንስ አ.ማ ባለአክሲዮኖች በሙሉ

Abay-Insurance-Logo-Reporter-Tenders

Overview

  • Category : Announcement
  • Posted Date : 10/22/2022
  • Source : Reporter
  • Closing Date : 10/22/2022

Description

ለዓባይ  ኢንሹራንስ አ.ማ ባለአክሲዮኖች  በሙሉ  !

ታህሳስ  2  ቀን  2014  ዓ.ም  በተካሄዯው 11ኛ አስቸኳይ  ጠቅላላ ጉባዔ የኩባንያው ካፒታል እንዲያድግ  በተላሇፈው   ውሳኔ  መሰረት  ሇባሇአክሲዮኖች   ተዯልድሎ  በመሸጥ  ላይ  እንገኛሇን፡፡ ስሇሆነም ኩባንያው ያልተሸጡ  አክሲዮኖችን ድጋሚ  የዯሇዯሇ  ስሇሆነ  የተፈቀድልዎትን ተጨማሪ አክሲዮን እስከ  ህዳር 15 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ከፍሇው  እንዲያጠናቅቁ በአክብሮት እንጠይቃሇን፡ የዓባይ ኢንሹራንስ አ.ማ

የዳይሬክተሮች ቦርድ