የዕዳ እና የሀብት አስተዳደር ኮርፖሬሽን (LIABILITY AND ASSET MANAGEMENT CORPORATION) በጨረታ መለያ ቁጥር LAMC/ NCB/ PS/ 002/ 2022 በብሄራዊ ግልጽ ጨረታ አወዳድሮ የኮርፖሬሽኑን መለያ አርማ (Logo) ማሰራት ይፈልጋል፡፡

Overview

 • Category : Graphic Designs & Printing
 • Posted Date : 07/17/2022
 • Phone Number : 0114168797
 • Source : Reporter
 • Closing Date : 08/05/2022

Description

መለያ አርማ (Logo) ለማሰራት በድጋሚ የወጣ ብሔራዊ ግልጽ ጨረታ ማስታወቂያ

የዕዳ እና የሀብት አስተዳደር ኮርፖሬሽን (LIABILITY AND ASSET MANAGEMENT CORPORATION) በጨረታ መለያ ቁጥር LAMC/ NCB/ PS/ 002/ 2022 በብሄራዊ ግልጽ ጨረታ አወዳድሮ የኮርፖሬሽኑን መለያ አርማ (Logo) ማሰራት ይፈልጋል፡፡

በዚሁ መሰረት ተጫራቾች፡-

 1. የ2014 ዓ.ም የታደሰ ንግድ ፈቃድ፣ የንግድ ምዝገባ፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ፣ የአቅራቢነት ምዝገባ፣ እና ከገቢ ግብር እዳ ነጻ ማስረጃ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፣
 2. ተጫራቾች ከዚህ በታች የተመለከተውን ኮርፖሬሽኑ የተቋቋመበትን ዓላማ እና ዝርዝር ተግባር እንዲሁም እንዲሰራ የታሰበውን ዓርማ ዝርዝር የፍላጎት መግለጫ እና መመዘኛ መስፈርትን መሰረት አድርገው የመጫረቻ የቴክኒክ ሠነዳቸውን እና ዋጋቸውን በተለያዬ ፖስታ በማድረግ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 3. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ብር 3,000.00 /ሦስት ሺህ ብር/ በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ወይም CPO ከመጫረቻ ሰነዳቸው ጋር ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡
 4. ተጫራጮች የመወዳደሪያ ሰነዳቸውን በታሸገ ፖስታ በማድረግ ይህ የጨረታ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ  ሐምሌ 28 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት ድረስ በኮርፖሬሽኑ ዋና መስሪያ ቤት ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 30 ወይም 35  ዘወትር በስራ ቀንና ሰዓት ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡
 5. ጨረታው ሐምሌ 28 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 4፡10  ሰዓት ላይ ተዘግቶ በእለቱ ከጠዋቱ 4፡15 ሰዓት ላይ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 30 ተጫራጮች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል፡፡
 6. ኮርፖሬሽኑ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
 1. መግቢያ

የዕዳ እና የሀብት አስተዳደር ኮርፖሬሽን በሚንስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁጥር 483/2013 በብር 570 ቢሊየን የተፈቀደ ካፒታል እንዲሁም በብር 142 ቢሊየን የተከፈለ ካፒታል የተቋቋመ የመንግስት የልማት ድርጅት ነው፡፡

ኮርፖሬሽኑ የተቋቋመበት አላማ፡-

 • ከገንዘብ ማኒስቴር በሚደርሰው ዝርዝር መሰረት የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ዕዳ ይረከባል፣ ከኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ የሚመደብለትን ካፒታል፣ ከንግድ ሥራ እንቅስቃሴ የሚያገኘውን ገቢ እንዲሁም ከሌሎች ምንàች የሚመደብለትን ገንዘብ በመጠቀም ይህንኑ ዕዳ ይከፍላል፡፡
 • ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ወደ ግል የሚተላለፉ እንዲሁም የሚፈርሱ የመንግስት ልማት ድርጅቶችን ንብረት እና ዕዳ በመረከብ ያጣራል እና ያስተዳድራል፡፡
 • ከመንግስት የሚመደበው ካፒታል እና ሌሎች ገቢዎች ለዕዳው ክፍያ እስከሚውል ድረስ አዋጭነታቸው በተረጋገጠ የኢንቨስትመንት ተግባራት ላይ እንዲውል ያደርጋል፡፡
 • ለአበዳሪ ተቋማት የዕዳ ማሰባሰብ እና ማስተዳደር አገልግሎት ይሰጣል፡፡
 • ከመንግስት የሚረከበውን የህዝብ ሀብት ያስተዳድራል፡፡
 • ጥቅም ላይ ያልዋሉ የመንግሰት የልማት ድርጅቶች ንብረቶችን ገቢ በሚያመነጭ ሥራ ላይ ያውላል፡፡
 • አላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ የሆኑ ተግባራትን ያከናውናል፡፡
 1. የፍላጐት መግለጫ

ቢጋር (Terms of Reference)

(ሀ)      የሚገዛው አገልግሎት አላማ

 • የኮርፖሬሽኑን ራዕይና ተልእኮ በምስል መግለጽ በማስፈለጉ፤
 • ኮርፖሬሽኑ በህግ የተሰጠውን ተግባር በመፈጸም ከመንግስት የልማት ድርጅቶች የተረከበውን ዕዳ በመክፈል ውጤታማ የሀብት አስተዳደር ተቋም ሆኖ የሚወጣበትን አካሄድ በምስል ለመወከል፤

(ለ)  የአገልግሎቱ ወሰን

 • ኮርፖሬሽኑን የሚወክል ዓርማ አዘጋጅቶ በ ’’hard and soft copy” ማቅረብ፣

 (ሐ)  የፍላጎት መግለጫ

ይህ ክፍል ፍላጎትን በዝርዝር የሚገልፅ ነው። ዝርዝር ፍላጎቶች በአሰራርና በአፈፃፀም ባህርያት ሲገለፁ ተጫራቾች መፍተሄ አመንጪ እንዲሆኑ ይረዳቸዋል።

(መ) የመለያ ዓርማውን ምስል ሰርቶ ስለማቅረብ

ተጫራቾች የሚያቀርቡት ዓርማ ለማወዳደሪያነት እንዲረዳ ሁለት (2) አይነት አማራጮችን ወይም ሁለት (2) አይነት መለያ ዓርማዎችን (Logos) ሰርተው ማቅረብ አለባቸው፡፡

 • የተፈላጊ ውጤቶች ዝርዝር
 • ማራኪ የቀለማት ህብር (እርስ በእርስ የማይጻረሩና ለእይታ ተስማሚ ቀለማትን መጠቀም)፤
 • አርማው በምስልና በፊደል ያልታጨቀ መሆን፤
 • አይነ ግቡና ጥልቅ መልእክት ያለው፤
 • ሥውር መልእክት የሌለው፤
 • ከምስልና ከፊደላት ስብስብ ይልቅ ፈጠራ የታከለበት በውስን ምስል ብዙ መግለጽ መቻልና የኪነጥበብ ሥራ የተንጸባረቀበት፤
 • ወቅቱን የሚያንጸባርቅ ከመሆኑም ተጨማሪ ዘላቂነት ያለው መሆን፤
 • አርማው ከወረቀት እና ከጨርቅ ውጪ በሌላ ቁስ ላይ መታተም የሚችልና ሳቢ መሆን፤
  • ተጫራቾች የሚያቀርቡት ዓርማ ለማወዳደሪያነት እንዲረዳ ሁለት (2) አይነት አማራጮችን ወይም ሁለት (2) አይነት መለያ ዓርማዎችን (Logos) ሰርተው ማቅረብ አለባቸው፡፡
  • የአተገባበር ባህሪያት
 • ተጫራቾች ከላይ የተጠቀሰውን ዓላማና ተፈላጊ ውጤትን መሰረት አድርጎ ወካይ አርማ አዘጋጅቶ ማቅረብ፣
 • ተጫራቾች ላቀረቡት ዓርማ የምስል፣ የቅርጽ፣ የቀለማትና ሌሎች አስፈላጊ ለሆኑ ጉዳዮች ከሶስት ገጽ ያልበለጠ ማብራሪያ አያይዘው ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፣
 • ከቀረቡ አርማዎች መካከል ብቁ ነው ተብለው በቴክኒክ መመዘኛ የተመረጠው እና ለኮርፖሬሽኑ ለተቋም አመራርና ሰራተኞች ቀርቦ ተቀባይነትን ያገኘው አርማ የጨረታው አሸናፊ ይሆናል፣
  • የአፈፃፀም ደረጃ
 • የተመረጠው ዓርማ ላይ ኮርፖሬሽኑ የማሻሻያ ሃሳብ ቢኖረው አሸናፊው ድርጅት አስተካክሎ የማቅረብ ግዴታ ይኖርበታል፣
  • የአገልግሎቱ ስታንዳርዶችና ኢላማዎች
 • ከሌላ ሀገራዊም ሆነ ዓለምአቀፋዊ አርማዎች ያልተቀዳ መሆን አለበት፣
 • ሥውር መልእክት የሌለው፣
  • ዓርማው ሲቀርብ ከ 30×40 ባላነሰ በፎቶ ግራፍ ወረቀት የታተመ 2 አርማና በPDF ያልተገደበ soft copy፣
 • ከአገር አቀፍና አለም አቀፍ ስታንዳርዶች ጋር የሚስማማ፣
  • የጥራት ማረጋገጫ ፍላጎት
 • ተፈላጊ ውጤቶችን አሟልቶ መገኘት
  • የወጪ(የዋጋ) ዝርዝር
 • የስራው ዋጋ በጥቅል መቅረብ ይኖርበታል
  • የስራ ሀላፊነት መግለጫ
 • በአርማው ላይ ለሚኖር ማሻሻያ ሃሳብ በጨረታው የተመረጠው ድርጅት በራሱ ወጪ አሰተካክሎ ያቀርባል፣
  • የሽግግር ስርአት
 • ውል በተፈረመ በ2 ቀናት ውስጥ ወደ ስራ ይገባል፣ ለማሻሸያ ሃሶቦችም ማስተካከያ አድርጎ በ7 ቀናት ውስጥ ያቀርባል፣
  • ፕሮፌሽናል፣ ቴክኒካልና ፋይናንሻል የብቃት መስፈርቶች

የሚከተሉት የብቃት መስፈርቶች በሁሉም ተጫራቾች ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡

 • በህትመትና በግራፊክስ ስራዎች ቢያንስ የሁለት ዓመት ልምድ ያለውና ከሁለት ያላነሱ የተቋማት መለያ አርማ (LOGO) ወይም ለህትመት የበቁ የግራፊክስ ስራዎችን የሰራ፣
 • ተጨማሪ የመገምገሚያ መስፈርቶችና ለእያንዳንዱ ለተቀመጠው የምዘና ነጥብ እንደሚከተለው ተቀምጧል፡፡
ተራ ቁጥር መገምገሚያ የመስፈርት ለመስፈርቱ የተሰጠው ነጥብ በመቶኛ
1 ተቋሙን መግለጽ (የተቋሙን ተልእኮ እና ራእይ መግለጽ 15
2 የአርማው ቅርዕና ቀለም ከወረቀትና ከጨርቅ በተጨማሪ በሌላ ቁስ ላይ ያለው ሳቢነት 15
3 የተዘጋጀው አርማ ከኮርፖሬሽኑ የስራ ተግባር ጋር ያለው ተዛምዶ 10
4 የቀረበው መግለጫ ለአርማው ያለው ወካይነት 15
5 የስራ አመራሩ አስተያየት 25
6 የተቋሙ ሰራተኞች አስተያየት 20
  ድምር 100
 1. ተጫራቾች በተፈለገው አገልግሎትና ባቀረቡት የአገልግሎት የመወዳደሪያ ሀሳብ መካከል ያለውን ልዩነት በተመለከተ በጣም ግልጽ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ በተጨማሪም የጨረታው ገምጋሚዎች ሁለቱንም በቀላሉ ማወዳደር በሚያስችላቸው ሁኔታ ማቅረብ አለባቸው፡፡

የዕዳ እና የሀብት አስተዳደር ኮርፖሬሽን

LIABILITY AND ASSET MANAGEMENT CORPORATION

አድራሻ

በቅሎ ቤት  የኢትዮጵያ ንግድ ሥራዎች ኮርፖሬሽን ዋና /ቤት ጀርባ

የቀድሞ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድ ሕንጻ

ስልክ ቁጥር 011 416 87 97 ወይም 0911 62 05 51

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ