የቅድስት ልደታ የጤና ሳይንስና ቢዝነስ ኮሌጅ አጠቃላይ የኦዲት ምርመራ ሥራ ለማከናወን ከዚህ በታች የተገለጸውን መስፈርት የሚያሟሉ የኦዲት ተቋማትን ይጋብዛል፡፡

Overview

 • Category : Auditing Related
 • Posted Date : 12/04/2021
 • Phone Number : 0912443500
 • Source : Reporter
 • Closing Date : 12/10/2021

Description

በድጋሜ የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ

የቅድስት ልደታ የጤና ሳይንስና ቢዝነስ ኮሌጅ አጠቃላይ የኦዲት ምርመራ ሥራ ለማከናወን ከዚህ በታች የተገለጸውን መስፈርት የሚያሟሉ የኦዲት ተቋማትን ይጋብዛል፡፡

 1. መርማሪ አካላት ግብዣ፤

የሚጋበዙት የቅድስት ልደታ ጤና ሳይንስና ቢዝነስ ኮሌጅ በ2010፣ 2011፣ 2012ና 2013 ዓመታት ያከናወናቸውን ተግባራት መርምሮ ሪፖርት ለማቅረብ ነው፡፡

 1. ምርመራውን የሚያዘው አካል ፍላጎት

ምርመራው እንዲከናወን የሚያዘው አካል የደብሩ ሰበካ ጉባኤ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሠረት የኮሌጁ ሥራ አመራር ቦርድ ነው፡፡ ፍላጎቱም በራሱ መንገድ መርምሮ የደረሰባቸውና ማስረጃ የያዘባቸው የአሠራር ግድፈቶችና ብልሽቶች በገለልተኛ አካል እንዲጣሩ፣ የችግሮች ጥልቀትና የጉዳት መጠን እንዲመረመር ነው፡፡

 1. የሚከናወኑ የምርመራ ዓይነቶች

ኮሌጁ ዝርዝርና አጠቃላይ ምርመራ እንዲከናወን የሚሻ ሲሆን፣

 • የፋይናንስ ምርመራ (Financial Audit)
 • የ2010፤2011ና 2012 በሰበካ ጉባኤውና በስራ አመራር ቦርድ የተለዩ የስጋት አከባቢዎችን ሲሆኑ፤ ይህንንም ተጫራቾች ጨረታውን ከመሙላታቸው ቀደም ብለው የጨረታ ሰነዱን በመውሰድ መመልከት ይችላሉ፡፡
 • የ2013 በጀት ዓመትን ደግሞ ተጋባዥ ኦዲት ተቋሙ በራሱ መንገድ ኦዲት የሚያደርግ ይሆናል፡፡
  • የ2010፤2011፤2012ና 2013 በጀት ዓመት የአፈፃፀም ምርመራ(Performance Audit)

3.3 የ2010፤2011፤2012ና 2013 የኮሌጁን ሬጅስትራር ስራዎች የሕጋዊነት ምርመራ (Compliance Audit) በዋናነት ይጠቀሳሉ፡፡

 1. ምርመራው የሚመሠረትባቸው ሰነዶች፣

ለምርመራ ሥራው በርከት ያሉ ሰነዶች ሥራ ላይ የሚውሉ ሆኖ በዋናነት ግን፡-

 •  እንደ ሕገ-መንግሥት የሚያገለግለውና በቅዱስ ሲኖዶስ የተዘጋጀውና በ1998 ዓ.ም. የተሻሻለው የኮሌጁ ማቋቋሚያ ደንብ፣
 •  የኮሌጁ መምሪያ ሕግ (legislation)
 •  የፋይናንስ ማኑዋል፣
 •  የንብረት አስተዳደር ማኑዋል፣
 •  የመደበኛና ትርፍ ሰዓት የሠራተኛ አስተዳደር ማኑዋል፣
 •  የግዥ ማኑዋል፣
 •  የገቢና የወጪ ደረሰኞችን፣
 • የባንክ ስቴትመንቶችን፣
 • ቃለ-ጉባኤዎችን፣
 • የኮሌጁ ስትራቴጂክ ዕቅድ
 • ኮሌጁን የሚመለከቱ የተለያዩ የመንግስት ህጎች፤በተለይ ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የወጡ ህጎች፡፡
 • ልዩ ልዩ ሪፖርቶችንና የመሳሰሉትን መሠረት ያደርጋል፡፡
 • ከተመርማሪው ተቋም አካላት ጋር ስለሚኖር ግንኙነት፣

መርማሪ ድርጅቱ የምርመራ ሥራውን ከመጀመር አስቀድሞ ስምምነት መፈጸምና ከሥራ አመራር ቦርዱ አቅጣጫ መቀበል ይኖርበታል፡፡ የኮሌጁ ማኔጅመንት የሚጠየቁ ሰነዶችን በማቅረብ፣ ጥያቄዎችን በመመለስና ለምርመራ ሥራው የሚመች ሁኔታን መበፍጠር የምርመራ ሂደቱን ያግዛል፡፡

መርማሪ ተቋሙን በየደረጃው ለሚገጥሙት ችግሮች መፍትሄ ለመስጠትና የምርመራ ሥራውን ለመከታተል ቦርዱ ኮሚቴ የሚሰይም ይሆናል፡፡ የመርማሪ ድርጅቱ መሠረታዊ ግንኙነትም ከዚህ ከሚቋቋመው ኮሚቴ ጋር ይሆናል፡፡

 1. የመርማሪ ድርጅቱ ገለልተኛነት፣

ርማሪ ድርጅቱ በማንም ተፅእኖ ሥር አይደለም፡፡ ገለልተኛነቱን ጠብቆ ይሠራል፡፡ ከማነኛውም አካል በሥራው ላይ ተፅዕኖ የሚፈጥር ነገር በገጠመው ጊዜ የገጠመውን ችግር ቦርዱ ላቋቋመው ኮሚቴ ያገርባል፡፡ ከኮሚቴው ጋር መግባባት ባይኖር ችግሩን ለሥራ አመራር ቦርዱ አቅርቦ መፍትሄ ማግኘት ይችላል፡፡

 1. የምርመራ ጊዜ፣

መርማሪ ድርጅቱ የተጠቀሱትን ዓመታት ተቋማዊ እንቅስቃሴ በአራት ወራት ውስጥ በሦስቱ ዘርፎች መርምሮ ማጠናቀቅና ሪፖርት ለስራ አመራር ቦርዱ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡

 1. ሌሎች
 • ኦዲት ለማድረግ የተሰጠውን ሕጋዊ የሞያ ፈቃድ ማቅረብ፤
 • ከዚህ በፊት ለ5 ዓመት የኦዲት ሥራ የሠራ፤ ለዚህም ማስረጃ ማቅረብ የሚችል፤የኦዲት ተቋሙ ስራ ልምድ በትምህርት ተቋማት ያለው ቢሆን ይመረጣል፡፡
 • በዘርፉ ሕጋዊና የታደሰ የንግድ ፈቃድ፤ የግብር ከፋይነት ሰርቲፊኬትና ሌሎች መረጃዎች ማቅረብ የሚችል መሆን አለበት፡፡
 • የኦዲት ስራ ገለልተኘየነትን የሚገልጽ ማብራሪያ ማቅረብ የሚችል፡፡
 • የጨረታ ማስገቢያ ቀኑ ከመጠናቀቁ በፊት በኮሌጁ በመገኘት ቅድመ ዳስሳ በመስራት ኦዲቱ የሚጠናቀቅበትን የጊዜ ገደብ በጨረታ ሰነዱ ላይ መግለጽ የሚችል
 1. ከላይ በተራ ቁጥር 3 ከተዘረዘሩት የምርመራ አይነቶች በአንድ ወይንም በሁሉም መወዳደር ይቻላል፡፡ለዚህም በበየትኛው የምርመራ አይነት እንደሚወዳደሩ ተጫራቾች በጨረታ ሰነዱ ላይ በግልጽ ማመላከት አለባቸው፡፡በሁሉም ዘርፎች ለመወዳደር የማይችል ተጫራች የምርመራ ጊዜው በተራ ቁጥር 7 በሶስቱም የኦዲት ዘርፎች የተገለጸውን የኦዲት ማጠናቀቂያ ጊዜ መሰረት ተደርጎ የሚሰላ ይሆናል፡፡

10.ተጫራቾች በጨረታ መመሪያው መሰረት የጨረታ ሰነዱን ሞልተው ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡

 1. ጨረታውን ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለ5 (አምስት) ተከታታይ የስራ ቀናት ከላይ በተጠቀሰው አድራሻ ማስገባት ይችላሉ፡፡
 2. ኮሌጁ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በሙሉ ወይንም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

*******የቅድስት ልደታ የጤና ሳይንስና ቢዝነስ ኮሌጅ*****

አድራሻ፡– ከባልቻ ሆስፒታል ፊት ለፊት ቅድስት ልደታ ህንጻ ቅድስት ልደታ የጤናና ቢዝነስ ኮሌጅ 3ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 306. ለበለጠ መረጃ በ0912443500 ወይም 0911667066 መደወል ይችላሉ፡፡

Send me an email when this category has been updated