የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለተበዳሪዎች ለሰጠው የብድር ገንዘብ አመላለስ በመያዣነት የያዘውን ከዚህ በታች በሠንጠረዥ የተመለከቱትን ንብረቶች በአዋጅ ቁጥር 97/98 እና 1147/11 በተሰጠው ስልጣን መሠረት በግልፅ/ሐራጅ ባሉበት ሁኔታ ለመሸጥ ይፈልጋል::

Development-bank-of-Ethiopia-logo-1

Overview

 • Category : House & Building Foreclosure
 • Posted Date : 04/20/2022
 • Phone Number : 0115244269
 • Source : Reporter
 • Closing Date : 05/24/2022

Description

የሐራጅ ማስታወቂያ

 የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለተበዳሪዎች ለሰጠው የብድር ገንዘብ አመላለስ በመያዣነት የያዘውን ከዚህ በታች በሠንጠረዥ የተመለከቱትን ንብረቶች በአዋጅ ቁጥር 97/98 እና 1147/11 በተሰጠው ስልጣን መሠረት በግልፅ/ሐራጅ ባሉበት ሁኔታ ለመሸጥ ይፈልጋል::

ተ.ቁ  የተበዳሪው ስም  የንብረት አድራሻ የንብረት ዝርዝር የቦታ ስፋት        የሃራጁ መነሻ

        ዋጋ (በብር)

የሐራጁ

 ደረጃ

የሐራጁ ቀንና

ሠዓት

1 ኪዳኔ ወ/ማርያም እርሻ ልማት ኢንተርፕራይዝ

 

ጋምቤላ ክልል ፣

አኝዋሃ ዞን ጎግ ወረዳ፣

አተቲ ቀበሌ

ግንባታዎች፤ የእርሻ መሳሪያዎች እና የመሬት ልማት 1,505 ሄክታር 19,375,630.60

(አስራ ዘጠኝ ሚሊዮን ሶስት መቶ ሰባ አምስት ሺህ ስድስት መቶ ሰላሳ ብር ከስልሳ ሳንቲም)

የመጀመሪያ

ሐራጅ

ግንቦት 16 ቀን 2014 ዓ.ም

ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት እስከ 6፡00 ሰዓት

2 ቲ..ኤል.ኤፍ አግሮ ኢንደስትሪ ኃ/የተ/የግ/ማህበር

 

ጋምቤላ ክልል ፣

አኝዋ ዞን

ጋምቤላ ወረዳ፣

ሶለን ቀበሌ

ግንባታዎች፤ ተሽከርካሪ፣ የእርሻ መሳሪያዎች እና መሬት ልማት 1,268 ሄክታር 21,282,455.83

(ሃያ አንድ ሚሊዮን ሁለት መቶ ሰማኒያ ሁለት ሺህ አራት መቶ ሃምሳ አምስት ብር ከሰማኒያ ሶስት ሳንቲም)

የመጀመሪያ

ሐራጅ

ግንቦት 17 ቀን 2014 ዓ.ም

ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት እስከ 6፡00 ሰዓት

3 አለምገነት ንግድና ኢንዱስትሪ ኃ/የተ/የግ/ ማህበር አዲስ አበባ ከተማ

አስተዳደር፣ ንፋስ

ስልክ ላፍቶ ክ/ከተማ

፣ ወረዳ 12

ግንባታዎች፤የመስሪያ ማሽኖች፣ተሽከርካሪዎች፣ጥሬ እቃ እና ተረፈ- ምርቶች  

3,967 ካ.ሜ

213,818,338.64 (ሁለት መቶ አስራ ሶስት ሚሊዮን ስምንት መቶ አስራ ስምንት  ሺህ ሶስት መቶ ሰላሳ ስምንት ብር ከ64/100)  

ሁለተኛ

ሐራጅ

ግንቦት 17 ቀን 2014 ዓ.ም

ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት እስከ 6፡00 ሰዓት

ማሳሰቢያ ፤

 • ተጫራቾች የሐራጁን መነሻ ዋጋ 25 በመቶ በባንክ ክፍያ ማዘዣ /ሲ.ፒ.ኦ/ ብቻ በማስያዝ መጫረት ይችላሉ፤
 • አሸናፊ የሆነው ተጫራች ያሸነፈበትን ቀሪ ገንዘብ በ15 /በአስራ አምስት/ ተከታታይ ቀናት ውስጥ አጠቃሎ ካልከፈለ ያስያዘው ገንዘብ ለባንኩ ገቢ ሆኖ ጨረታው ይሰረዛል፡፡ በተጨማሪም ንብረቱ ድጋሚ ለሐራጅ ሲቀርብ ለሚታየው የዋጋ ልዩነት ይጠየቃል፡፡
 • ሐራጁ የሚካሄደው ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው፣ ተበዳሪው እና የሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ተወካዮች በተገኙበት በተጠቀሰው ቀንና ሰዓት ንብረቶቹ በሚገኙበት አድራሻ ነው :: በሐራጁ ለተሸነፉ ተጫራቾች ያስያዙት የባንክ ክፍያ ማዘዣ /ሲ.ፒ.ኦ/ ተመላሽ ይደረጋል፡፡
 • 15% የተጨማሪ እሴት ታክስና ሌሎች ገዢ እንዲከፍላቸው በሕግ የተወሰነ ክፍያዎችን፣ የስም ማዛወሪያ ክፍያን ጨምሮ ገዢው ይከፍላል፤
 • አንዳንድ የድርጅቱ ተሽከርካሪዎች፣የእርሻ መሣሪያዎች፣ወዘተ የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ያልተከፈለባቸው ስለሆኑ ገዢው የቀረጥ ነጻ መብት ሊኖረው አሊያም በመንግስት የሚፈለገውን ቀረጥ ለመክፈል ይገደዳል ::
 • ባንኩ ለሽያጭ የቀረቡትን ንብረቶች የሚሸጠው ከተቻለ ሙሉ በሙሉ በጥሬ ገንዘብ ሲሆን አሸናፊው በባንኩ ብድር ፖሊሲ መሠረት አስፈላጊውን መስፈርቶች ካሟላና የፕሮጀክቱን ሥራ የሚያስቀጥል ከሆነ ንብረቱን በከፊል ብድር ለመግዛት መጠየቅ ይችላል:: ነገር ግን በከፊል ብድር ለመግዛት የጨረታ አሸናፊው በራሱ ስም ወይም እራሱ 10%/አስር በመቶ/ ወይም ከዚያ በላይ የአክሲዮን ባለድርሻ የሆነበት የንግድ ማህበር ከግብር፤ከታክስና ከሌሎች ማናቸውም ዕዳዎች ነፃ መሆኑን ከሚመለከታቸው አካላት ማስረጃ በማቅረብ እንዲሁም ምንም ዓይነት የዕዳ ይከፈለኝ ጥያቄ ያልቀረበበት መሆን አለበት፡፡
 • ዝርዝር እና ተጨማሪ መረጃን በተመለከተ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ዋና መ/ቤት ታወር ሁለት ሦስተኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው የኘሮጀክት ማገገሚያና ብድር ማስመለስ ዳይሬክቶሬት I በአካል በመቅረብ ወይም በስልክ ቁጥር 011-524-42-69 ደውሎ ማግኘት ይቻላል ወይም ከባንኩ ድህረ ገጽ dbe.com.et. ማግኘት ይቻላል፡፡ ንብረቱን ለመጎብኘት የሚፈልጉም ካሉ ከዳሬክቶሬቱ ጋር አስቀድሞ ቀጠሮ በመያዝ መጐብኘት ይቻላል፤
 • ባንኩ የተሻለ መንገድ ካገኘ ሐራጁን በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ